Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft nog achter bij die van mensen zonder beperking. Daar moet iets aan gebeuren! De Oogvereniging, Bartiméus, Visio, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, in zijn of haar eigen omgeving en onder deskundige begeleiding.

Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit wonen en zorg met expertise over de doelgroep (VisioBartimeus en de Oogvereniging). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een visuele beperking te verhogen en belemmeringen uit de weg te nemen. Dat de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking achterloopt is in deze factsheet te lezen. Zichtbaar Sportief daagt de (toekomstige) sporter, de club en de professional uit tot eigen actie en verantwoordelijkheid om meer mensen met een visuele beperking aan het sporten te krijgen. In deze zoektocht probeert Zichtbaar Sportief te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk.

Komende evenementen

Waarom sport?

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Zichtbaar Sportief wil hier gezamenlijk wat aan doen.

Wat is het doel?

Het doel is om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking te verhogen. Sport en sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin. Iedereen moet in zijn eigen buurt kunnen bewegen en sporten, samen met deskundige trainers en begeleiders.

Zichtbaar Sportief wilt dit bereiken door:

  1. lokaal passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod te realiseren
  2. informatie te geven over sport- en beweegmogelijkheden aan mensen met een visuele beperking
  3. een kennisnetwerk van clubs en professionals uit zorg en onderwijs op te zetten om zowel de sporters als de (professionele) trainers wegwijs te maken binnen sportgerelateerde onderwerpen, zoals toegankelijkheid en sportmogelijkheden.

Sporten

Hieronder vind je een overzicht van sporten die bij ons zijn aangesloten en die zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking.

Logo Visio
Logo Gehandicaptensport Nederland
Logo Bartimeus
Back to top