Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport) en partijen uit wonen en zorg met expertise over de doelgroep (Koninklijke VisioBartimeus en de Oogvereniging). Gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan om de sportparticipatie onder mensen met een visuele beperking te verhogen en belemmeringen uit de weg te nemen. Dat de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking achterloopt is in deze factsheet te lezen. Zichtbaar Sportief daagt de (toekomstige) sporter, de club en de professional uit tot eigen actie en verantwoordelijkheid om meer mensen met een visuele beperking aan het sporten te krijgen. In deze zoektocht probeert Zichtbaar Sportief te ondersteunen en te verbinden waar mogelijk.

Waarom sport?

Sport is fantastisch om te doen en te beleven. Dat geldt voor iedereen. Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft echter achter bij die van mensen zonder beperking. Zichtbaar Sportief wil hier gezamenlijk wat aan doen.

Wat is het doel?

Het doel is om de sportparticipatie voor mensen met een visuele beperking te verhogen zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in de nabijheid van waar hij of zij woont, samen met deskundige trainers en begeleiders kan sporten. De sport en sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn, niet alleen fysiek, maar ook in sociale zin.

Zichtbaar Sportief wilt dit bereiken door zich in te zetten dat:

  1. Mensen met een visuele beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.
  2. Mensen met een visuele beperking weten waar ze informatie kunnen vinden over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio.
  3. Het kennisniveau bij zowel sporter als (professionele) trainer toeneemt door een kennisnetwerk te creëren, waarin zij informatie krijgen over o.a. toegankelijkheid en sportmogelijkheden. Het kennisnetwerk bestaat uit diverse partijen zoals clubs, professionals uit het werkveld en onderwijs.

There are no events

Deskundigheid

Om trainers en begeleiders van mensen met een visuele beperking snel te kunnen informeren waar ze rekening mee dienen te houden heeft Zichtbaar Sportief de volgende Do’s & Dont’s opgesteld.

Daarnaast stelt Visio digitaal informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor sporten met een visuele beperking. De informatie is er in de vorm van een serie sportportretten, instructievideo’s, tipkaarten én een infographic, onder de naam ‘Sporten met een visuele beperking. Deze informatie is voor mensen die blind of slechtziend zijn, voor sportleraren, leerkrachten, trainers, coaches, buddy`s, studenten van sportopleidingen en belangrijke andere mensen in de omgeving van mensen met een visuele beperking. Deze informatie kunt je vinden op
https://www.eduvip.nl/sporten-met-een-visuele-beperking/

Kijk voor nog meer informatie en tips op: https://www.eduvip.nl/onderwerp/vakken/bewegingsonderwijs-sport/ en kennisportaal.visio.org/sporten. Wil je meer weten over wat Visio kan bieden? Kijk op www.visio.org of op het kennisportaal: Kennisportaal.visio.org.

Sporten

Hieronder vind je een overzicht van sporten die bij ons zijn aangesloten en die zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking.

Back to top