Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Golf is een aantrekkelijke sport omdat het beschikt over een uniek spelsysteem: het handicapsysteem. Dit maakt het mogelijk om ongeacht het niveau, gelijkwaardig tegen en met iemand anders te kunnen golfen. Daarnaast is het een manier voor de golfer om zijn of haar vooruitgang te kunnen meten en geeft het daarmee een extra uitdaging aan de sport. Stichting Golf voor Gehandicapten is een mooie stichting die zich inzet voor mensen met een beperking die willen golfen.

De missie van de stichting Golf voor Gehandicapten, kortom GvoorG, is dat golf een middel is om te re-integreren en te resocialiseren. Wanneer je een beperking hebt of oploopt, is het mogelijk dat je in een, al dan niet tijdelijk, isolement terecht komt. Door te golfen hoor je erbij en met lotgenoten werk je aan een nieuw sociaal netwerk. Het geeft daarom een positieve impuls aan fysieke stabiliteit en versterkt de mentale gesteldheid.

De missie wordt tezamen met de Nederlandse Golf Federatie en het Fonds Gehandicaptensport onder verantwoordelijkheid van GvoorG landelijk uitgerold.

De visie van GvoorG onderscheidt zich van andere initiatieven door de intrinsieke benadering, waarbij golf leidt tot baanpermissie, je de kans krijgt op lid te worden van een golfvereniging en het actief stimuleren van een social community. Golf is hierbij een middel en niet het primaire doel.

Meer informatie over de stichting, de locaties en tijden vind je op de website:

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat spelers hun spelniveau kunnen meten en dat golfers van verschillend niveau op gelijke voet wedstrijden met elkaar kunnen spelen. Het leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport en daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem.

Voor meer informatie over dit systeem staat hieronder de website + een video:

Logo Visio
Logo Gehandicaptensport Nederland
Logo Bartimeus
Back to top