Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De sportparticipatie van mensen met een visuele beperking blijft nog achter bij die van mensen zonder beperking. Daar moet iets aan gebeuren! De Oogvereniging, Bartiméus, Visio, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland slaan de handen ineen om het mogelijk te maken dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, in zijn of haar eigen omgeving en onder deskundige begeleiding. De samenwerking krijgt vorm onder de titel Zichtbaar Sportief.

Sport vergroot de fysieke en mentale fitheid en weerbaarheid. Sport is ook contact maken met anderen, van elkaar leren, een passie delen, grenzen verkennen en bovenal plezier hebben. Daarom is het van groot belang dat ook mensen met een visuele beperking kunnen sporten. Margreeth Kasper de Kroon, voorzitter Raad van Bestuur van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, onderstreept dit belang en ondertekent de intentieverklaring Zichtbaar Sportief. Ook bestuurslid Johan Bartels van Gehandicaptensport Nederland is blij met deze samenwerking: “Als Gehandicaptensport Nederland willen we graag zoveel mogelijk partijen met kennis van de doelgroep en de sportwensen betrekken bij het verhogen van de sportparticipatie. Met deze intentieverklaring komen we ook letterlijk een stapje dichterbij”.

Intentieverklaring Zichtbaar Sportief ondertekend

Inzet van Zichtbaar Sportief

Met de handtekening onder Zichtbaar sportief zetten de partijen zich in voor:

  • Een passend en toegankelijk aanbod sport- en beweegactiviteiten in de buurt;
  • Een goede vindbaarheid en bekendheid van informatie over de geschikte sport- en beweegmogelijkheden in de regio;
  • Het creëren van een kennisnetwerk, waardoor het kennisniveau over sporten met een beperking bij zowel sporter als de (professionele) trainer toeneemt.

Maandag 2 maart werd de intentieverklaring getekend door de Oogvereniging, Bartiméus, Visio en Gehandicaptensport Nederland. Samen zetten zij zich in 2020 en 2021 weer in voor de visueel beperkte sporters. De aankomende jaren wordt er, naast jeugd, ook specifiek op ouderen gericht.

Meer weten?

Op het Kennisportaal van Visio vind je ook meer informatie over sporten met een visuele beperking en het begeleiden van sporters. Ook op de website van Bartiméus is een themadossier Sport en bewegen te vinden.

Back to top