Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hernieuwde intentieverklaring Zichtbaar Sportief ondertekend

Hier staan drie personen achter een statafel klaar om de intentieverklaring te ondertekenen.

Hier staan drie personen achter een statafel klaar om de intentieverklaring te tekenen.

Op 12 april is tijdens de ZieZo Beurs in de Jaarbeurs te Utrecht de hernieuwde intentieverklaring voor Zichtbaar Sportief getekend. Annelies Versteegden (Kennis Over Zien), Guido Davio (NOC*NSF) en Dos Engelaar (Gehandicaptensport Nederland) zetten hun handtekening op deze overeenkomst om de samenwerking van deze partijen te onderstrepen.
Kennis Over Zien is het samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en delen van kennis over visuele beperkingen, bestaande uit Bartiméus, Koninklijke Visio, Robert Coppes Stichting, Oogvereniging en Maculavereniging. De expertise over sport komt vanuit Gehandicaptensport Nederland: sportbond, praktijkexpert en belangenbehartiger op het gebied van sport en bewegen voor o.a. mensen met een visuele beperking en vanuit NOC*NSF: de koepelorganisatie die de belangen van (aangepaste) sport behartigt.

De projecten die vanuit Zichtbaar Sportief worden uitgevoerd, dragen direct bij aan een optimaal sportklimaat voor mensen met een visuele beperking. Met als doel om de sportparticipatie voor mensen met een beperking te verhogen. Zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, waarbij iedereen in zijn/haar eigen omgeving kan sporten, onder deskundige begeleiding.

Zo zijn er al meerdere Multisportdagen georganiseerd waarbij sporters met een visuele beperking verschillende sporten kunnen proberen. Hierin wordt altijd nauw samengewerkt met lokale sportverenigingen en buurtsportcoaches. De eerstvolgende Multisportdag vindt alweer plaats op 15 juni in Ede. Voor meer informatie hierover klik hier

Vanuit het project Merkbaar Fit hebben er al meerdere beweegcafe’s plaatsgevonden waarbij 55plussers informatie krijgen hoe je meer kan bewegen in je eigen omgeving. Via opvolgende beweegcaroussels kunnen mensen kennis maken met verschillende sporten.

Ook gaat binnenkort een project van start gefinancierd door het Bartiméus Fonds en Kennis Over Zien. In dit project worden buurtsportcoaches door e-learnings en een fysieke trainingsdag opgeleid om mensen met een visuele beperking nog beter te ondersteunen. De buurtsportcoach kan mensen zo nog beter helpen om de stap naar een gewenste sport te realiseren.

Back to top