Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Deskundigheid

Om trainers en begeleiders van mensen met een visuele beperking snel te kunnen informeren waar ze rekening mee dienen te houden heeft Zichtbaar Sportief de volgende Do’s & Dont’s opgesteld.

Visio stelt digitaal informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor sporten met een visuele beperking. De informatie is er in de vorm van een serie sportportretten, instructievideo’s, tipkaarten én een infographic, onder de naam ‘Sporten met een visuele beperking. Deze informatie is voor mensen die blind of slechtziend zijn, voor sportleraren, leerkrachten, trainers, coaches, buddy`s, studenten van sportopleidingen en belangrijke andere mensen in de omgeving van mensen met een visuele beperking. Kijk op www.eduvip.nl/sporten-met-een-visuele-beperking/ of  https://kennisportaal.visio.org/sporten voor de sportportretten, instructiefilmpjes, tipkaarten en infographic.

Heb je vragen over sporten? Stuur dan een e-mail naar: bewegenensport@visio.org. Wil je meer weten over wat Visio kan bieden? Kijk op www.visio.org of op het kennisportaal Kennisportaal.visio.org.

Visio organiseert ook cursus en studiedagen voor kinderen en jongeren met een visuele beperking, maar ook voor hun ouders, verzorgers en leerkrachten in het reguliere onderwijs. Je vindt het cursusaanbod op www.visio.org/onderwijs/cursussen.

Back to top