Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tips voor omgang van een sporter die slechtziend is

Visio stelt digitaal informatie beschikbaar over de mogelijkheden voor sporten met een visuele beperking. De informatie is er in de vorm van een serie sportportretten, instructievideo’s, tipkaarten én een infographic, onder de naam ‘Sporten met een visuele beperking. Hieronder lichten we een aantal tips en tricks uit wat betreft de begeleiding van sporters die slechtziend zijn. Deze informatie is voor mensen die blind of slechtziend zijn, voor sportleraren, leerkrachten, trainers, coaches, buddy`s, studenten van sportopleidingen en belangrijke andere mensen in de omgeving van mensen met een visuele beperking.

Beginsituatie

  • Informeer naar de aard van de visuele beperking. Test regelmatig op welke afstand de sporter nog objecten of details ziet.
  • Vraag welke visuele functies aangedaan zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van een gezichtsveld defect, verminderde gezichtsscherpte, overgevoeligheid voor licht, gestoord kleuren- of diepte zien. Laat de sporter hier uitgebreid over vertellen.
  • Zijn er sportbeperkingen? Heeft de sporter bijvoorbeeld onlangs een oogoperatie ondergaan of zijn de ogen om een andere reden extra kwetsbaar.

Organisatie

  • Overleg met de sporter of XL materiaal of vertragend of contrasterend sportmateriaal van toegevoegde waarde is. Kies samen steeds voor kleuren die de sporter het beste kan onderscheiden en breng daar waar mogelijk extra contrast aan.
  • Veel sporters die slechtziend zijn hebben last van direct invallend zonlicht of kunstlicht. Laat de sporter aangeven welke verlichting hij/zij prettig vindt.
  • Laat geen overbodig materiaal rondslingeren. Geef aan waar obstakels en attributen staan.

Coachen/begeleiden/differentiëren

  • Overleg hoe je de andere sporters gaat informeren. Het is voor de veiligheid en participatie van belang dat zij op de hoogte zijn.
  • Spreek een signaal af waarmee je een activiteit snel kunt afbreken. Dit kan een fluitsignaal of bijvoorbeeld het woord stop zijn.
  • Vraag of het nodig is om veranderingen in ondergrond aan te geven (bv. van gras naar steen, op- en afstapjes, boomwortels). Geef korte en duidelijke informatie/commando’s!

Meer informatie en instructie

Kijk voor meer tips en instructievideo’s op https://kennisportaal.visio.org/sporten Vragen? Mail de sporthelpdesk via sportaobvisio@visio.org.

Back to top